9 jan 2022 - 97%.


En annan fråga som jag inte kan låta bli att ta upp är den klassiska om 97% av alla forskare.

Dvs att 97% av alla forskare är eniga att den temperaturökning vi har sett sedan lilla istidens slut är orsakad av mänsklig aktivitet och då speciellt ökad koldioxidhalt pga förbränning av fossila bränslen.


Hur är det nu egentligen med detta påstående?


1. Är det 97% av alla forskare eller 97% av alla naturvetenskapliga forskare eller 97% av alla klimatforskare?


2. Hur många är 97% i antal?


3. Vilka frågor frågor fick forskarna som gjorde att 97% av dem är övertygade om att det varmare klimat vi har sedan lilla istiden är antropogent och orsakad av ökad CO2-halt pga förbränning av fossila bränslen?


 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 
 
 

Svar på frågorna

6 feb 2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signatur: Leif Åsbrink

Min naturvetenskalpiga utbildning: Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap

1. Är det 97% av alla forskare eller 97% av alla naturvetenskapliga forskare eller 97% av alla klimatforskare?: Det är 97% av alla publicerade artiklar om klimatet valda efter ett specifikt kriterium för rubrik och abstract.

Information finns på nätet, jag har glömt.

2. Hur många är 97% i antal?: Minns ej. Det är inte antal forskare utan antal forskningsartiklar.

3. Vilka frågor frågor fick forskarna som gjorde att 97% av dem är övertygade om att det varmare klimat vi har sedan lilla istiden är antropogent och orsakad av ökad CO2-halt pga förbränning av fossila bränslen?: Ingen har fått några frågor.

Väldigt många av frågorna i Back2school har väl redovisade svar inklusive skattning av osäkerhet (ofta implicit)

Många kan du finna på https://klimatupplysningen.se
Där finns också en del felaktig information bland debattinläggen.