5 jan 20200 - Havsnivå - del 1.


Vi har i tidigare kapitel och avsnitt gjort beräkningar hur mycket havet kan stiga om all is på nordpolen, sydpolen och Grönland smälter. Vi har också räknat på hur lång tid det tar att smälta nämnda isar.

Se avsnitten från: ”Isarna på nord- och sydpolen samt Grönland”.


I massmedia, tidningar och TV, förekommer med jämna mellanrum rapporter om att delar av kustområden har svämmats över pga klimatförändringarna eller rättare sagt ett varmare klimat.

Det har skapats klimatflyktingar dvs människor som har varit tvungna att flytta eller fly från sina boenden i kustnära områden pga att dessa har översvämmats.


I sverige skall man i Falsterbo bygga en 3 m hög mur för att skydda sig mot kommande högre havsnivå.


I Norrköping börjar man tala om att bygga 5 m höga slussportar i Bråviken.


Det finns fler exempel från tänkta åtgärder i Sverige.


Jag har några frågor kring dessa översvämningar. Frågorna här blir nog inte riktigt lika mycket naturvetenskapliga i bemärkelsen att man kan ta fram sin formelsamling och räkna på sin miniräknare.


Ett av de senare reportagen handlade, om jag minns rätt, om USAs södra kustområde. Troligen Louisiana och området utanför New Orleans dvs Mississippideltat.

Reportaget sa att havet hade stigit så mycket så att landområden nu stod under vatten samt att byggnader och bostäder delvis stod under vatten.

Liknande reportage har också gjorts om Bangladesh, Hong Kong och även västra Afrika.


I en del reportage har man sagt att områden sjunker i havet. Men förlåt en fundering från en mindre kunnig. Det är väl skillnad på om ett kustområde blir översvämmat pga att havet stiger och på om det blir översvämmat pga att marken sjunker.


1. Hur mycket har havet stigit i respektive

Louisiana

Bangladesh

Hong Kong


2. Varifrån kommer vattnet som har förorsakat havsnivåhöjningen i områdena ovan? Vad jag vet så finns inga glaciarer som kan ha smält i södra USA eller västra Afrika. För Bangladesh del så finns ju Himalaya.


3. Om Himalaya smälter så mycket så att Bangladesh kust blir översvämmat stannar vattnet då kvar utanför kusten som en ”kulle”? Pss med de andra nämnda kustområdena.


4. Borde inte vattnet fortsätta ut i havet och så småningom fördela sig jämnt över jordklotet?


5. Mina tankegångar är följande. Kan det vara så att människor har bosatt sig på låglänta och havsnära floddeltan? Marken i floddeltan är inte statisk utan ändras hela tiden långsamt pga erosioner dels från floderna själva men också från havet. Sedan är det enklare att skylla på att havet höjs pga ett varmare klimat än att skylla på naturliga erosioner. Om havsnivån i t. ex. Mississippideltat har höjts några dm så borde ju havet även hos oss ha höjts motsvarande. Har havet utefter Sveriges kuster höjts några dm de senaste årtiondena?


 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 
 
 
 
 

Svar på frågorna