18 dec 2021 - Isarna på nord- och sydpolen samt Grönland – del 3.


Nu ska vi börja titta på hur snabbt isarna på nordpolen, sydpolen och Grönland kan smälta vid ett varmare klimat.

Först behöver vi ta reda på hur mycket energi som går åt för att smälta isarna i respektive isområde.

Sedan behöver vi ta reda på hur mycket mer energi som tillförs atmosfären vid ett varmare klimat.

Sedan behöver vi ta reda på hur snabbt isen kan smälta. Enklast är att börja vid obegränsad energitillgång dvs obegränsad effekt. Därefter kan vi försöka uppskatta en realistisk tidsåtgång.

Vi behöver också ta hänsyn till att isen först måste värmas upp till noll grader innan den kan börja smälta. Och hur lång tid tar det?

En annan aspekt är att lufttemperaturen måste vara över noll grader för att isen skall smälta.

En uppvärmning från t.ex. -20 grader till -18 grader är ju en uppvärmning med 2 grader men det resulterar inte i att isen smälter.

Ja, här finns många frågor. Allt verkar så enkelt när man läser i Aftonbladet eller ser på SVT att nu smälter glaciärerna och havet stiger. Men som sagt det finns många frågor som behöver besvaras,

Vi tar några frågor i detta avsnitt och resterande i nästkommande.


I avsnitt 1 tog vi reda på hur stora isvolymerna är i respektive isområde.

Nordpolen: Väntar på svar.

Sydpolen: Väntar på svar.

Grönland: Väntar på svar.


I avsnitt 2 tog vi reda på isarnas medeltemperatur.

Nordpolen: Väntar på svar.

Sydpolen: Väntar på svar.

Grönland: Väntar på svar.


Vi ska använda oss av dessa uppgifter nu när vi räknar.


1. Hur mycket energi går det åt att värma upp isarna i respektive isområde till noll grader?

Nordpolen:

Sydpolen:

Grönland:


2. Hur mycket energi går det åt att smälta isarna i respektive isområde? Utgå från en istemperatur på noll grader?

Nordpolen:

Sydpolen:

Grönland:


3. Vad är den totala energin som går åt att smälta isarna i respektive isområde? Summan av 1) och 2) ovan?

Nordpolen:

Sydpolen:

Grönland:


4. Slutligen. Vad är den totala energin som går åt att smälta isarna på polerna och Grönland?


 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 
 
 
 

Svar på frågorna