18 dec 2021 - Isarna på nord- och sydpolen samt Grönland – del 5.


I del 4 beräknade vi hur den kortaste tid det tar att smälta all is som finns på polerna och Grönland och förorsaka den havsnivåhöjning som vi räknade fram i ett tidigt avsnitt.


Nu vänder jag mig till de modiga. Eller rättare sagt till er med mycket goda kunskaper.

I föregående avsnitt förutsatte vi att vi har oändlig effekttillgång för att smälta isarna. Nu skall vi vara mer realistiska och räkna på mer verkliga förhållanden.


1. Hur lång tid tar det att smälta isarna vid den energi- och effektökning som 2 grader varmare klimat ger? Använd samma data på isvolym, energitillgång och energiåtgång som i föregående avsnitt.

Nordpolen:

Sydpolen:

Grönland:


 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 

Svar på frågorna