18 dec 2021 - Isarna på nord- och sydpolen samt Grönland – del 6.


Låt oss sammanfatta vad vi har kommit fram till beträffande smältningen av isarna på nordpolen, sydpolen och Grönland.


Istället för att redovisa uppgifterna här så hänvisar jag till tidigare avsnitt.

Observera att siffrorna som jag redovisar är uppgifter som jag fått av er. I den mån ni har svarat olika så har jag tagit medelvärden av era svar.


Vi har tagit reda på hur stor isvolym det finns på de tre isvolymerna nordpolen, Grönland och sydpolen.

Liksom istjocklek och temperatur i medeltal.

Vi har också tagit reda på hur mycket is som ligger på land och som kan bidra till en havsnivåhöjning.


Vi har också tagit reda på hur mycket energi det går åt för att smälta all denna is samt hur mycket mer energi vi får i atmosfären vid en global temperaturhöjing på 2 grader C. Och det intressanta nämligen hur mycket av den energiökningen som kan användas för att smälta isarna.


Vi har fått ett mått på hur snabbt det skulle gå att smälta all is vid obegränsad tillgång till energi eller rättare sagt effekttillgång. Vi förstår att det i själva verket kommer att ta betydligt längre tid. Vi gjorde ett försök att räkna på eller uppskatta en rimlig tidsåtgång för den verkliga issmältningen.


 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 

Svar på frågorna