8 jan 2022 - Klimatet - del 3.


Vi börjar med beräkningen av medelvärdena. Eftersom det mest är temperaturen man talar om i klimatdebatten så exemplifierar vi med temperaturserier.


Jag antar att man använder sig av dygnsmedelvärden vid beräkningen av 30-årsvärdena.

För att kunna jämföra gamla observationen då man gjorde avläsningarna manuellt med de nuvarande automatiska avläsningarna så får man beräkna dygnsmedelvärdena på samma sätt. Enligt SMHI används Ekholm-Modéns formel som i princip är medelvärdet av:

- temp kl 7 svensk normaltid

- temp kl 13 svensk normaltid

- temp kl 19 svensk normaltid

- dygnets min-temp

- dygnets maxtemp

För exakt beskrivning se

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/koefficienterna-i-ekholm-modens-formel-1.18371


Här beskriver SMHI hur man beräknar medelvärden; dygns, månads, års och 30-års:

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-beraknas-medeltemperatur-1.3923


Som SMHI beskriver så är bästa dygnsmedelvärdet att medelvärdesbilda över 24 timvärden. Men då kan man ju inte jämföra med manuellt insamlade historiska mätdata.


Jag har ingen fråga om detta. Kanske du vill kommentera och tillföra något.


 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 

Svar på frågorna