9 jan 2022 - Klimatet - del 6.


Jag vill fortsätta att diskutera svårigheter att få bra och reprentativa värden på jordens klimat.

Jag vill uppehålla mig till onogrannheten. För några år sedan sa IPCC eller FNs klimatpanel att nu har jordens klimat ökat med 0.8 grad C sedan lilla istidens slut i mitten av 1800-talet. Senaste IPCC rapport och COP-möte deklarerade att nu har temperaturen ökat till 1.1 grad C. Viktigt är att veta vilken är onogrannheten i dessa siffror. Är det +- 0.1 grad, +- 0.5 grad, +- 1 grad eller +- 2 grader. Vad jag vet så glömmer massmedia att rapportera om onogrannheten. Tänk om det är 0.8 +- 2 grader resp 1.1 +- 2 grader. Hur allvarlig är då ökningen med 0.3 grader?


Onogrannheten beror på flera orsaker:

- kalibrerade givare

- mätmetod

- observationens mätning. Förr var den manuell och nu automatisk

- hur man interpolerar mellan mätstationerna

- etc


Jag kan tänka mig att det måste vara svårt att jämföra mätningar från förr med automatiska satellitmätningar. Förr gjordes avläsningarna manuellt och även om man använde sig av kalibrerade termometrar så misstänker jag att det fanns ett visst personligt fel hos observatörerna. Den mänskliga faktorn gör att alla läser inte av på exakt samma sätt.


Jag kommer inte på någon specifik fråga om detta utan jag vill att du delger oss dina tankegångar kring detta.


 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 

Svar på frågorna