9 jan 2022 - Klimatet - del 8.


Sammanfattningsvis om klimatkapitlet.


Det finns många och komplicerade frågeställningar här. Jag har försökt beröra några. Det skulle ta för mycket tid och utrymme att än mer diskutera svårigheterna att hitta entydiga mått på klimatet.


Jag vill också poängtera att jag ifrågasätter inte det arbete som IPCCs vetenskapliga råd gör. Jag förutsätter att de är fullt medvetna om de svårigheter som jag har försökt att peka på och sannolikt resonerar de om dessa i sina flera tusen sidor stora vetenskapliga rapporter. Problemet är att, så vitt jag vet, så finns det ingen massmedia som belyser dessa frågeställningar. Och sitter man i skolbänken för att lära sig fysik så är det frågeställningar som måste belysas.


Jag kommer inte på någon specifik fråga om detta utan du kan dela med dig av dina tankegångar kring detta.


 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 

Svar på frågorna