5 jan 2022 - Koldioxid, storlek- del 3.


Jag tänkte att vi skall visualisera förekomsten av CO2 i atmosfären.

 De 4 största gaserna i atmosfären i volymandel är enligt Wikepedia kväve 78%, syre 21%, argon 0.93% och CO2 med 0.04%. 0.04 % kan ju också anges som 400 ppm (miljondelar istället för hundradelar).


Det som kan vara förvirrande är när man anger halterna i olika enheter såsom volymandel, viktandel och molandel. Jag vet inte vilken enhet som är vanligast förekommande men låt oss visualisera ovan nämnda volymandel.


För att visualisera detta kan vi tänka oss skytte på 50 meters avstånd vilket är det avstånd skidskyttar skjuter på. Den svarta pricken är för liggande 45 mm stor och för stående 115 mm. Evligt Wikipedia.


Kvävemåltavlans svarta prick är då 39 m bred.

Syremåltavlans svarta prick är 10.5 m bred.

Argonmåltavlans svarta prick är 0.46 m bred eller 46 cm

CO2-måltavlans svarta prick är 0.02 m bred eller 20 mm! Dvs knappt halva prickstorleken vid liggande skidskytte.


Som bekant så mäts sedan 1958 CO2-halten på vulkanen Mauna Loa i Hawaii. CO2-halten ligger nu på drygt 400 ppm på Hawaii.

Det finns en årstidsvariation. Halten i luften stiger när havet blir varmare och sjunker då havet blir kallare. Kallare vatten håller mer mängd CO2 än varmare vatten. Det mesta vattnet finns på södra halvklotet så när man har sommar där och vattnet värms upp så avges CO2. Detta blir under vår vinter.


Några frågor angående mätningarna på Hawaii.


1. I vilken enhet mäter man CO2-halten på Hawaii? Jag har läst någonstans att det är i molandel, stämmer det?


2. Vad motsvarar ovan nämnda 400 ppm volymandel i molandel? Omvandlingsfaktorn?


3. Stämmer det att kol från fossil innehåller isotopen C12 medan kol från växtlighet innehåller C13?


4. Jag har också läst att man på Hawaii analyserar vilken kolisotop som finns i koldioxiden. Den angivna halten på drygt 400 ppm skall vara för C12-isotopen dvs från fossil. Hur sker mätningarna på Hawaii och hur särskiljer man mellan C12 och C13?


5. Om CO2-halten på Hawaii är drygt 400 ppm med C12 hur mycket C13 finns det? 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 
 
 
 
 

Svar på frågorna