5 jan 2022 - Koldioxid, utsläpp - del 5.


Har ni tänkt på att vi människor släpper ut CO2 när vi andas. Vi andas in syre och andas ut CO2. På denna sida

https://careforindoorair.blog/svenska/

hittar jag en uppgift om att vi släpper vi ut mellan 15 och 600 gram CO2 per timma beroende på om vi är i vila eller i kraftigt arbete.


Låt oss räkna med drygt 200 g per timma i medel.

Fram med miniräknaren.

På ett dygn blir det ca 5 kg och på ett år ca 1,8 ton. Låt oss för enkelhets skull säga 2 ton per person och år CO2-utsläpp från vår utandning.


Vi är ca 10 miljoner personer i Sverige (kanske fler). Detta blir ca 20 miljoner ton CO2 per år från befolkningens utandning. Sveriges totala CO2-utsläpp är alltså 70 miljoner ton per år och inte 50.

Hm, vad ska vi säga om detta?


Men, säger nu någon, människans CO2-utsläpp härstammar från den korta kolcykeln till skillnad från CO2 från fossila bränslen som kommer från den långa kolcykeln. Nu kommer vi tillbaks till olika kolisotoper. C12 från fossil och C13 från växtlighet. Vi bör ju andas ut samma isotop som vi äter. Därmed skulle det ju inte vara några problem med vår utandning.


Men, nötboskap sägs vara ett problem för klimatet då de släpper ut CO2. Men deras CO2 borde väl också vara C13 och tillhöra den korta kolcykeln?

Låt oss sammanställa några frågor.


1. Varför nämns aldrig bidraget från befolkningens utandning av CO2 bland de stora utsläppskällorna?


2. Man beräknar att Sveriges befolkning genom invandringen ökar med ca 100 tusen personer per år dvs en ökning av CO2-utsläppen från utandningen med ca 200 tusen ton per år. Vart femte år ökar CO2-utsläppen med en motsvarande PREEM-utbyggnad. Eller på två år äts minskningen i Hybritprojektet upp.

Kommentarer till mina funderingar.


3. Sveriges befolkning släpper ut ca 20 milj ton CO2 per år men hur mycket släpper Sveriges nötboskap ut per år?


4. Om människans utsläpp av CO2 är ofarlig varför är då nötboskapens utsläpp farlig?


5. Om en ko äter 1 kg gräs så produceras en viss mängd CO2 som andas ut. Men om kon inte äter upp gräset hur mycket CO2 bildas av 1 kg gräs vid förmultningen?


6. Om en ko äter 1 kg gräs så produceras en viss mängd metan som kon fiser ut. Men om kon inte äter upp gräset hur mycket metan bildas av 1 kg gräs vid förmultningen?


 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 
 
 
 
 
 

Svar på frågorna

6 feb 2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signatur: Leif Åsbrink

Min naturvetenskalpiga utbildning: Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap

1. Varför nämns aldrig bidraget från befolkningens utandning av CO2 bland de stora utsläppskällorna?: Den anses förnybar. Liksom utsläpp från alla andra organismers andning. Gröna växter slöpper ut mycket stora mängder CO2, det räknas inte heller.

2. Kommentarer till mina funderingar.: Filosofin är att man räknar förändringar från det "gudomliga urtillståndet" (Före industrialismen.) Det anses att endast CO2 med ursprung i stenkol, brunkol, torv (men somliga tycker torv inte är fossil), olja och gas skall räknas. Fossila bränslen tillför "ny" CO2. Livet på jorden bara cirkulerar befintlig CO2.

Man har begreppen "fossil" och "förnybar".

Torv, framtidens brunkol som skall bli stenkol ännu längre fram i tiden och anaeroba avlagringar på botten av Öresun och dom stora sjöarna i USA som skall bli framtidens olja tar CO2 från atmosfären. Om dessa processer inte (nästan) balanserades av vulkanism skulle livet på jorden som vi känner det ha dött ut för länge sedan.

3. Sveriges befolkning släpper ut ca 20 milj ton CO2 per år men hur mycket släpper Sveriges nötboskap ut per år?: irrelevant

4. Om människans utsläpp av CO2 är ofarlig varför är då nötboskapens utsläpp farlig?: irrelevant

5. Om en ko äter 1 kg gräs så produceras en viss mängd CO2 som andas ut. Men om kon inte äter upp gräset hur mycket CO2 bildas av 1 kg gräs vid förmultningen?: irrelevant

6. Om en ko äter 1 kg gräs så produceras en viss mängd metan som kon fiser ut. Men om kon inte äter upp gräset hur mycket metan bildas av 1 kg gräs vid förmultningen?: irrelevant