9 jan 2022 - Statistik - del 1.


Jag skrev i inledningen att vi ska inte diskutera huruvidare vi har fått ett varmare klimat eller ej jämfört med slutet av den lilla istiden. Mätningar verkar ju tyda på att klimatet har blivit ca 1.1 grader varmare. Jag säger 1.1 grader då jag inte kommer ihåg den exakta och officiella siffran.


Den exakta siffran är inte viktig för nästkommande frågor. Vi nöjer oss med att konstatera att det har blivit varmare.


Det jag vill komma till är att det ofta sägs att extremväder och extremhändelser har ökat drastigt.


Jag vill ha hjälp att leta upp lite statistik.


Trots att grafer är tydligare så ber jag dig skicka tabeller. Det beror helt enkelt på att i kontaktformuläret så kan man inte bifoga filer. Det går däremot utmärkt att skicka med länkar.

Om du skickar tabeller så kanske, men bara kanske, att jag lägger in dem i Excel och skapar en graf som jag länkar till som en PDF.


1. Gör en tabell på antalet tropiska stormar (orkaner, tyfoner) från år 1900 till nu.


2. Gör en tabell på antalet allvarliga skogsbränder från år 1900 till nu.

 - Sverige:

 - Världen:

 
Fil dr elller tekn dr inom naturvetenskap
Fil kand eller civilingenjör inom naturvetenskap
Naturvetenskapligt gymnasium
Ingen naturvetenskaplig utbildning
 
 
 
 

Svar på frågorna