13 jan 2022 - elpriser del 1.


Jag har några frågor om elpriserna också.

Först tittar vi på våra elräkningar. Det vi betalar för elen består av två delar: dels infrastrukturen för att överföra elen dvs ledningsnätet och dels kostnaden för att producera elen. I båda delarna består kostnaedn av en fast del och en rörlig del.


Ledningsnätet är ju svårt att konkurrensutsätta. Det skulle bli alltför dyrt och otympligt med flera parallella ledningar som vi skulle få välja bland. Vi får acceptera att välja det företag som äger ledningarna där vi bor. Då är det också rimligt att priset för att överföra elen kan variera något. Fast ibland varierar det väldigt mycket och man kan fundera på varför. T.ex. Eon i Norrköping tar 62.4 öre/kWh medan Vattenfall i Finspång tar 30.5 öre/kWh - inkl moms och från december 2021.


Energiskatten är 44.5 öre/kWh – inkl moms dec 2021. Vad jag förstår så är den oberoende av elområde fast vissa konsumenter i norra Sverige får ett visst skatteavdrag.


Förr specificerade man något man kallade för elcertifikat. En speciell avgift som togs ut för att subventionera utbyggnaden av vindkraften kanske också solcellsanläggningar. Tar man fortfarande ut ett elcertifikat fast man gömmer det på något sätt?


Det finns en speciell skatt på el som genereras från kärnkraften. Hur är den konstruerad?


1. Finns elcertifikat fortfarande kvar och i så fall hur tas den ut och hur stor är den?


2. Hur är den speciella skatten på el från kärnkraften konstruerad och hur stor är den?


3. Vilka delar består elpriset av? Fast del,överföring, elpris, energiskatt, moms etc?


 
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Annat part
Röstade inte
 
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Annat parti
Kommer inte att rösta
 
 
 
 
 

Svar på frågorna