13 jan 2022 - elpriser del 2.


Sedan senhösten 2021 steg elpriserna kraftigt. Från politikerhåll försöker man med olika förklaringar få oss att tro att det är en självklar utveckling. Svensk elmarknad sitter på ett komplicerat sätt sammanflätad med den europeiska marknaden både tekniskt som avtalsmässigt. Vi skall alltså inte förvänta oss något annat än kraftiga svängningar i elpriserna, speciellt uppåt.


Men, jag kan inte låta bli utan att tänka att om vi hade haft en bättre tillgång till en stabil basproduktion av el så skulle inte priset behöva variera så som det nu gjort. Sedan 2017 så har vi i Sverige stängt ner fyra kärnreaktorer vilka hade kunnat ge en stabil och trygg elförsörjning och som jag misstänker också ett stabilt elpris. Lägg därtill att Tyskland också har stängt ner kärnreaktorer.


Och vi har genom politiska beslut låtit el från vindkraftverk stå för baselen. När det inte blåser och vi har elunderskott måste vi generera el från gaskraftverk. Ofta importerad och dyr. Inte att förglömma Karlshamnsverket.


1. Försök att göra en uppskattning vilka prisnivåer på elen vi skulle ha i Sverige om vi fortfarande hade haft tillgång till de fyra reaktorer som har stängts sedan 2017.

 
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Annat part
Röstade inte
 
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Annat parti
Kommer inte att rösta
 
 
 

Svar på frågorna