9 jan 2022 - ordkunskap - del 2.


Ett ord som ofta brukas och i mitt tycke missbrukas i den politiska debatten är ordet populism.

När det brukas i den politiska debatten så menas oftast något negativt.


Men jag tycker det borde vara något positivt.

Ordet populism kommer ju från ordet populus som är latin och betyder folket, befolkning. I politiken har man befolkningen, folket, som röstar fram sina representanter, eliten, vilka skall verkställa beslut och genomföra handlingar som är bra för befolkningen. Dvs folket utser eliten som verkställer vad folket har bestämt.


Det står också så i en av våra grundlagar ”Regeringsformen”: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.”


Dvs folket styr eliten. Men i den politiska debatten mellan partiföreträdare och ledarskribenter så hävdas motsatsen dvs eliten skall styra folket.


Men hur är det nu? Vad betyder ordet populism?

Är det något negativt som makthavarna viftar bort med att ”det där är bara något som folket tycker – det är inget att bry sig om”.


Vad ska man kalla det när en grupp från folket sluter sig samman och ställer krav eller föreslår förändringar till makthavarna – eliten? Är det inte det som är populism?


Jag läste på Expos hemsida och där förklarar de att populister vill dela upp samhället i två grupper ”Det rena folket” och ”De korrupta makthavarna” och för att göra det kort så menar Expo, om jag förstod dem rätt, att detta är något negativt. Men var det inte så Karl Marx gjorde? Den utsugna klassen mot den utsugande klassen. För mig låter det som om Marx var populist. Nu kan jag inget om marxism så jag vet inte hur Expo som är en vänsterorganisation förklarar att Marx inte var populist och att hans uppdelning i klasser i samhället inte var populism.

Det rena folket = Den utsugna klassen.

De korrupta makthavarna = Den utsugande klassen.


Nu har jag redogjort för vad jag tycker om ordet populism. Nu får du förklara den riktiga och sanna betydelsen.


1. Vad betyder begreppet populism?


2. Vad skall man kalla det när en grupp av folket sluter sig samman för att föreslå/kräva förändring?


 
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Annat part
Röstade inte
 
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Annat parti
Kommer inte att rösta
 
Sanning och fakta (kom ihåg vadslagningen)
Alternativ 2
 
 
 
 

Svar på frågorna