10 jan 2022 - rasism.


Vi plockar in begrepper rasism här. Som jag ser det är det inte någon politisk ideologi. Rasim kan förekomma under vilken ideologi som helst.


Idag kan vilken minoritet som helst åberopa rasism. Det kan vara utifrån etnisk, kulturell, religiös, språklig tilhörighet förutom hudfärg.


Eftersom jag är naturvenskapligt skolad så vill jag titta på begreppet utifrån naturvetenskapen, biologin. Det jag då undrar är vad som definierar en ras. Hur stora skillnader skall det vara för att tala om olika raser.


Ta hundar och katter som exempel. Hund och katt är olika arter men inom varje finns olika raser. För katter t. ex. så vi har den gamla s k "bondkatten". Nu har man avlat fram nya raser som birma och ragdoll. Men hur mycket behöver skilja sig åt mellan raserna för att de skall betraktas som olika raser.


1. Definiera rasism. Gör en lista på 5-10 punkter.


2. Finns det olika biologiska raser inom mänskligheten?


3. Om det finns olika biologiska raser gör en lista på vad som skiljer dem åt.


 
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Annat part
Röstade inte
 
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Annat parti
Kommer inte att rösta
 
Sanning och fakta (kom ihåg vadslagningen)
Min åsikt
 
 
 
 
 

Svar på frågorna